WML šolca
WML ukazi

WML uvod WML ukazi

+ Lastnosti dokumenta

Naslov
WML šolca
Del
WML ukazi
Datum vsebine
28. 06. 2011
Original
-
Jezik
slovenščina
Različica
1.1

Spodaj so razloženi vsi ukazi WML-ja 1.3.

Za dodatno pomoč pri delu z jezikom WML si lahko ogledate ti dve datoteki (Adobe Acrobat Reader format):
Referenčni priročnik po WML-ju ...... 263 kB
Podrobni opis WML-ja ...... 530 kB

Pritisnite Ctrl + F, če želite poiskati ukaz ali parameter.

Opombe:

Kar je zapisano v oklepaju (razen glej ...) je lastnost, ki jo vstavimo med "".

"n" pomeni kakršnokoli številko.

Tile parametri (odsvetujem) sodijo skoraj k vsakemu ukazu, zato so napisani posebej:

class="" ime razreda
id="" identifikacijsko ime
xml:lang="" jezik

Vsaka stran mora imeti čisto na začetku vrstici opisa vrste strani:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<!-- --> komentar; neviden
<wml></wml> celotna vsebina WML strani
<head></head> glava WML strani /nevidno polje
<access/> izključno dovoljen dostop do te strani
domain="" URL naslov povezave
path="" nadaljna pot povezave
<meta/> informacije o strani
content="" vrednost lastnosti
forua="" pošiljanje informacij brsklaniku (false, true)
http-equiv="" ime/lastnost protokola
name="" ime lastnosti
scheme="" zgradba vrednosti lastnosti
<card></card> kartica/del WML strani
newcontext="" zgodovina brskalnika o tej kartici se izbriše (false, true)
onenterbackward="" URL naslov povezave, ki se avtomatsko sproži ob povrnitvi na kartico
onenterforward="" URL naslov povezave, ki se avtomatsko sproži ob prvem obisku kartico
ontimer="" URL naslov povezave po časovnem presledku (glej <timer/>)
ordered="" ureditev kartic v brskalniku (false, true)
title="" naslov kartice
<a></a> povezava
href="" URL naslov povezave
title="" kratka identifikacija povezave
<anchor></anchor> povezava
title="" kratka identifikacija povezave
<b></b> krepka pisava
<big></big> povečanje pisave
<br/> prelom vrstice (enter)
<do></do> povezava /gumb
label="" označba povezave
name="" ime povezave
optional="" opcija - se ne izvrši, se izvrši (false, true)
type="" način povezave (accept, delete, help, options, prev, reset, unknown)
<em></em> poudarjeno besedilo - krepka pisava
<fieldset></fieldset> razvrstitev po skupinah
title="" ime skupine
<go></go> povezava /vedno med <anchor></anchor> ali <do></do>
accept-charset="" vrsta znakovnega kodiranja, ki ga mora strežnik sprejeti
href="" URL naslov povezave
method="" način pošiljanja podatkov (get, post)
sendreferer="" pošiljanje zahteve (false, true)
<i></i> poševna pisava
<img/> slika
align="" poravnava (bottom, middle, top)
alt="" nadomestno besedilo
height="" višina slike (n)
hspace="" razmik levo in desno (n)
localsrc="" nadomestni notranji prikaz slike
src="" lokacija slike
width="" širina slike (n)
vspace="" razmik zgoraj in spodaj (n)
<input/> vnos besedila
emptyok="" dovoljeno pošiljanje tudi praznega vnosa (false, true)
format="" vrsta vpisanega besedila - za vsak znak posebej (*f, \c, A, a, M, m, N, nf, X, x)
maxlength="" dovoljeno največje število vpisanih znakov (n)
name="" ime polja, spremenljivka
size="" število znakov /prostor (n)
tabindex="" zaporedna številka vnosnega polja (n)
type="" način prikaza vnešenega besedila (password, text)
value="" vrednost besedila/spremenljivke
<noop/> nič se ne izvede, brez operacije
<onevent></onevent> dogodek /enak nekaterim dogodkom znotraj <card> ukaza
type="" vrsta dogodka (onenterbackward, onenterforward, ontimer)
<optgroup></optgroup> hierarhija izbirnih (glej <option>) elementov
title="" naslov hierarhije
<option></option> element izbirnega seznama
onpick="" URL naslov povezave, ki se avtomatsko sproži ob izbiri elementa
title="" naslov elementa
value="" vrednost spremenljivke elementa
<p></p> odstavek /obvezen
align="" poravnava (center, left, right)
mode="" samodejni prelom vrstice (nowrap, wrap)
<postfield/> vrednost, ki se ob zahtevi prenese na strežnik
name="" ime spremenljivke
value="" vrednost spremenljivke
<prev></prev> povezava na prejšnjo stran /gumb
<refresh></refresh> osvežitev
<select></select> seznam
iname="" ime spremenljivke izbranega elementa na seznamu
ivalue="" vrednost spremenljivke izbranega elementa na seznamu
multiple="" na seznamu je lahko izbranih več elementov (false, true)
name="" zaporedna številka elementa (n)
tabindex="" ime spremenljivke za seznam
title="" naslov seznama
value="" vrednost spremenljivke za seznam
<setvar/> spremenljivka, ki je podana brskalniku
name="" ime spremenljivke
value="" vrednost spremenljivke
<small></small> pomanjšanje pisave
<strong></strong> poudarjeno besedilo - poševna pisava
<table></table> tabela
align="" poravnava besedila in slik v tabeli za vsak stolpec posebej (c, l, r)
columns="" število stolpcev (n)
title="" kratka identifikacija tabele
<td></td> celica v tabeli
<template></template> šablona za celotno kartico
onenterbackward="" URL naslov povezave, ki se avtomatsko sproži ob povrnitvi na kartico
onenterforward="" URL naslov povezave, ki se avtomatsko sproži ob prvem obisku kartice
ontimer="" URL naslov povezave po časovnem presledku (glej <timer/>)
<timer/> zažene proces po določenem času
name="" ime spremenljivke
value="" vrednost spremenljivke - čas v desetinkah sekunde (n)
<tr></tr> vrstica v tabeli
<u></u> podčrtano besedilo

Opombe:

Kar je zapisano v oklepaju (razen glej ...) je lastnost, ki jo vstavimo med "".

"n" pomeni kakršnokoli številko.

Tile parametri (odsvetujem) sodijo skoraj k vsakemu ukazu, zato so napisani posebej:

class="" ime razreda
id="" identifikacijsko ime
xml:lang="" jezik

Viri:

WML uvod WML ukazi