HTML šolca
Dogodki

HTML uvod HTML ukazi Dogodki Razlaga barve

+ Lastnosti dokumenta

Naslov
HTML šolca
Del
Dogodki
Datum vsebine
27. 10. 2003
Original
-
Jezik
slovenščina
Različica
1.0

Dogodki delujejo z jezikom DHTML, ki je nadgradnja oz. dodatek HTML-ja, predstavlja pa dinamično spreminjanje vsebine HTML dokumenta ob miškinem kliku ali ob pritisku na tipko. Je dokaj zahteven, saj se je razvil iz jezika JavaScript, ki pa se je razvil iz višjega programskega jezika C.

Pritisnite Ctrl + F, če želite hitro poiskati parameter.

Opomba:

V srednjem stolpcu tabele je zapisana podpora parametrov. Kjer je črka "e", pomeni, da parameter deluje samo v Microsoft Internet Explorer brskalniku. Kadar je črka "n", pomeni, da parameter deluje samo v Netscape brskalniku. Kjer ni nobene črke, pomeni, da parameter deluje v obeh brskalnikih.

onabort="" sproži se pri prekinitvi prikazovanja slike
onafterupdate="" sproži se po uspešnem pošiljanju vrednosti v podatkovno zbirko
onbeforeunload="" sproži se ob zapustitvi dokumenta
onbeforeupdate="" sproži se pred pošiljanjem vrednosti ali pri premiku z označenega elementa
onblur="" sproži se pri premiku z miško ali pritisku na tipko Tab iz žarišča
onbounce="" e sproži se, ko element doseže označeni rob (samo pri HTML ukazu <marquee>)
onchange="" sproži se pri spremembi vrednosti v polju
onclick="" sproži se ob miškinem kliku na element
ondataavailable="" sproži se pri asinhronem pošiljanju podatkov
ondatasetchanged="" sproži se pri spremembi izvora podatkovne zbirke
ondatasetcomplete="" sproži se takrat, ko so na voljo vsi podatki iz podatkovne zbirke
ondblclick="" sproži se ob dvojnem miškinem kliku na element
ondragstart="" sproži se pri premiku elementa
onerror="" sproži se ob napaki v skriptnem programu
onerrorupdate="" sproži se ob neuspešnem pošiljanju podatkov v podatkovno zbirko
onfilterchange="" e sproži se ob spremembi vizualnih učinkov
onfinish="" e sproži se po končanju premikanja napisov (samo pri HTML ukazu <marquee>)
onfocus="" sproži se pri premiku z miško ali pritisku na tipko Tab iz žarišča
onhelp="" sproži se pri pritisku na tipko F1
onkeydown="" sproži se, ko pritisnemo in pridržimo katero koli tipko
onkeypress="" sproži se, ko pritisnemo in izpustimo katero koli tipko
onkeyup="" sproži se ob izpustu katere koli tipke
onload="" sproži se po končanem nalaganju predmeta
onmousedown="" sproži se, ko pritisnemo in pridržimo levi gumb miške
onmousemove="" sproži se ob premiku miške
onmouseout="" sproži se ob premiku miške iz žarišča
onmouseover="" sproži se, ko zapeljemo miškin kazalec nad element
onmouseup="" sproži se ob izpustu levega miškinega gumba
onreadystatechange="" sproži se pri spremembi "pripravljenosti" predmeta
onreset="" sproži se ob sprožitvi gumba Reset
onresize="" sproži se ob spremembi velikosti okna
onrowenter="" sproži se ob spremembi vsebine vrstice v tabeli
onrowexit="" sproži se tik pred spremembo podatkov v elementu
onscroll="" sproži se pri premiku drsnika
onselect="" sproži se ob označitvi elementa
onselectstart="" sproži se ob označevanju z miško enega ali več elementov
onstart="" e sproži se ob začetku premikanja napisa (samo pri HTML ukazu <marquee>)
onsubmit="" sproži se ob sprožitvi gumba Submit
onunload="" sproži se, ko zapremo dokument

Opomba:

V srednjem stolpcu tabele je zapisana podpora parametrov. Kjer je črka "e", pomeni, da parameter deluje samo v Microsoft Internet Explorer brskalniku. Kadar je črka "n", pomeni, da parameter deluje samo v Netscape brskalniku. Kjer ni nobene črke, pomeni, da parameter deluje v obeh brskalnikih.

Vira:

HTML uvod HTML ukazi Dogodki Razlaga barve