§
HTML šolca
Razlaga barve

HTML uvod HTML ukazi Dogodki Razlaga barve

+ Lastnosti dokumenta

Naslov
HTML šolca
Del
Razlaga barve
Datum vsebine
27. 10. 2003
Original
-
Jezik
slovenščina
Različica
1.0

Barvo v HTML parameter vpišemo v šestnajstiškem (heksadecimalnem) številskem sistemu. Zato moramo številko prevesti iz desetiškega (dekadnega) številskega sistema v šestnajstiškega ali obratno.

Za prevajanje številke barve iz desetiškega v šestnajstiški številski sistem in obratno priporočam program RGB2Hex avtorja Adama Lysterja.
rgb2hex.exe ...... 52 kB

#xxyyzz

"xx" v kodi pomeni rdečo barvo (R)
"yy" v kodi pomeni zeleno barvo (G)
"zz" v kodi pomeni modro barvo (B)

Koda je sestavljena po sistemu RGB (Red, Green, Blue).

Primeri

#000000

00 -> rdeča = 0
00 -> zelena = 0
00 -> modra = 0
Barva je .

#ffffff

ff -> rdeča = 255
ff -> zelena = 255
ff -> modra = 255
Barva je .

#ff0000

ff -> rdeča = 255
00 -> zelena = 0
00 -> modra = 0
Barva je .

#ff00aa

ff -> rdeča = 255
00 -> zelena = 0
aa -> modra = 170
Barva je .

#a9f71c

a9 -> rdeča = 169
f7 -> zelena = 247
1c -> modra = 28
Barva je .

Namesto šestnajstiške številke lahko vstavimo tudi nekaj že rezerviranih besed:

black
maroon
green
olive
navy
purple
teal
gray
silver
red
lime
yellow
blue
fuchsia
aqua
white

Praktičen primer

Ukaz in parametra:

<body bgcolor="black" text="#ffddcc">
<p>
besedilo
</p>
</body>

Izgled:

besedilo

HTML uvod HTML ukazi Dogodki Razlaga barve