Razvoj naprednih storitev za GIS
1 Povzetek

Zahvala Kazalo Seznam uporabljenih kratic in simbolov 1 Povzetek 2 Abstract 3 Uvod 4 Opis problema 5 Načrt sistema 6 Podatkovni model 7 Geokodiranje 8 Nasprotno geokodiranje 9 Usmerjanje 10 Izkušnje in nadaljnje delo 11 Sklep Dodatek A Navodila za uporabo sistema Literatura

+ Lastnosti dokumenta

Naslov
Razvoj naprednih storitev za GIS
Del
1 Povzetek
Datum vsebine
21. 11. 2009
Original
RazvojNaprednihStoritevZaGIS.pdf
Vrsta
diplomska naloga
Jezik
slovenščina
Različica
1.0
Ustanova
Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
Študij
Univerzitetni, računalništvo in informatika, logika in sistemi
Predmet
-
Mentor
doc. dr. Mojca Ciglarič
Avtor
Tine Lesjak
Ocena
10 od 1-10

Gre za celotno diplomsko delo s predstavitvijo.

Dodatne objave dela:

+ Priloge

predstavitev.pdf
Predstavitev diplomskega dela na zagovoru (dne 22. 10. 2009).
projekti.zip
Vsa izvorna koda v obliki SpringSource Tool Suite projektov (združljivi z Eclipseom) pod licenco Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia License
primeri.zip
Primeri, predstavljeni kot izvlečki kode v diplomskem delu.
tinel-gis-geocoding.war
Storitev geokodiranja.
tinel-gis-reversegeocoding.war
Storitev nasprotnega geokodiranja.
tinel-gis-routing.war
Storitev usmerjanja.

V zadnjih letih smo doživeli preporod na področju geografskih informacij. Navigacijske naprave so prodrle v vsakdanje življenje. Prav tako množica brezplačnih spletnih zemljevidov, ki ponujajo prvovrstne storitve. Zato jih uporabniki kar nekako pričakujemo in celo zahtevamo. Do podobnega sklepa smo prišli v podjetju, zato sem razvil tri napredne storitve za geografski informacijski sistem, ki so trenutno zelo priljubljene.
Storitev geokodiranja poišče naslove, ceste ali zgradbe, ki ustrezajo iskalnemu nizu. Uporabnik izbere iskalca in nastavi njegove lastnosti, med drugim ime kraja, ki ga išče. Pri iskanju sem se dotaknil tudi celobesedilnega iskanja, ki ga zaradi več razlogov nisem uporabil.
Storitev nasprotnega geokodiranja poišče najbližje naslove, ceste ali zgradbe, ki se nahajajo v neposredni bližini določene lokacije. Uporabnik izbere iskalca, nastavi koordinate lokacije in delovni radij, v katerem se išče. Pri tem je zelo pomembna metoda računanja najkrajših razdalj. Najbolje se je izkazalo neposredno računanje razdalj na modelu sfere, ki je podobna površini Zemlje. V delu so izčrpno preizkušene tudi druge metode.
Storitev usmerjanja izračuna najcenejšo pot iz ene lokacije v drugo. Uporabnik določi začetno in končno lokacijo ter funkciji ocenjevanja poti. Uporabljen algoritem je A*, ki pospeši računanje z uporabo hevrističnega predvidevanja. Ena funkcija ocenjuje že obdelano pot, druga hevristično ocenjuje preostalo pot do cilja.
Vse tri storitve so zgrajene v obliki strežniških storitev. Uporabljajo isti, na novo razvit podatkovni model, v katerem se podatki ne podvajajo. Model lahko hrani podatke z vsega sveta in je dovolj fleksibilen za morebitne razširitve.
Podatki cest, naslovov in zgradb so hranjeni v relacijski podatkovni zbirki. Lahko imajo več geografskih imen. Med zbirko in strežnikom se pretvarjajo s pomočjo objektno relacijske preslikave. Ves sistem temelji na javanski tehnologiji.
Sistem je delujoč, a nikakor ne dokončen, saj je možnosti za izboljšave še ogromno.

Ključne besede:

geografski informacijski sistem, geokodiranje, nasprotno geokodiranje, usmerjanje, podatkovni model

Zahvala Kazalo Seznam uporabljenih kratic in simbolov 1 Povzetek 2 Abstract 3 Uvod 4 Opis problema 5 Načrt sistema 6 Podatkovni model 7 Geokodiranje 8 Nasprotno geokodiranje 9 Usmerjanje 10 Izkušnje in nadaljnje delo 11 Sklep Dodatek A Navodila za uporabo sistema Literatura