Razvoj naprednih storitev za GIS
Literatura

Zahvala Kazalo Seznam uporabljenih kratic in simbolov 1 Povzetek 2 Abstract 3 Uvod 4 Opis problema 5 Načrt sistema 6 Podatkovni model 7 Geokodiranje 8 Nasprotno geokodiranje 9 Usmerjanje 10 Izkušnje in nadaljnje delo 11 Sklep Dodatek A Navodila za uporabo sistema Literatura

+ Lastnosti dokumenta

Naslov
Razvoj naprednih storitev za GIS
Del
Literatura
Datum vsebine
03. 11. 2009
Original
RazvojNaprednihStoritevZaGIS.pdf
Vrsta
diplomska naloga
Jezik
slovenščina
Različica
1.0
Ustanova
Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
Študij
Univerzitetni, računalništvo in informatika, logika in sistemi
Predmet
-
Mentor
doc. dr. Mojca Ciglarič
Avtor
Tine Lesjak
Ocena
10 od 1-10

Gre za celotno diplomsko delo s predstavitvijo.

Dodatne objave dela:

+ Priloge

predstavitev.pdf
Predstavitev diplomskega dela na zagovoru (dne 22. 10. 2009).
projekti.zip
Vsa izvorna koda v obliki SpringSource Tool Suite projektov (združljivi z Eclipseom) pod licenco Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia License
primeri.zip
Primeri, predstavljeni kot izvlečki kode v diplomskem delu.
tinel-gis-geocoding.war
Storitev geokodiranja.
tinel-gis-reversegeocoding.war
Storitev nasprotnega geokodiranja.
tinel-gis-routing.war
Storitev usmerjanja.
1
S. Dutch. (2008, 1. apr.). The Universal Transverse Mercator System. Dostopno na: http://www.uwgb.edu/DutchS/FieldMethods/UTMSystem.htm
2
J. Fee. (2006, 18. nov.). ESRI ArcGIS Server Licensing – Be Ready to Get Out Your Checkbook. James Fee GIS Blog. Dostopno na: http://www.spatiallyadjusted.com/2006/11/18/esri-arcgis-server-licensing-be-ready-to-get-out-your-checkbook/
3
I. Fućak, Usmerjanje v Geografskem informacijskem sistemu: Diplomsko delo na univerzitetnem študiju, Ljubljana: Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2009. Dostopno na: http://eprints.fri.uni-lj.si/822/
4
X Lopez. (2003). The Future of GIS: Real-time, Mission Critical, Location Services. Predstavljeno na Cambridge Conference 2003. Dostopno na: http://www.cambridgeconference.org/previous_conferences/2003/camconf/papers/8-1.pdf
5
A. Patel. (2009, 1. jun.). Amit's A* Pages: Implementation notes. Dostopno na: http://theory.stanford.edu/~amitp/GameProgramming/ImplementationNotes.html
6
Wikipedia contributors. (2009, 18. avg.). A* search algorithm. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Dostopno na: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=A*_search_algorithm&oldid=308643667
7
Wikipedia contributors. (2009, 2. sept.). Geographic information system. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Dostopno na: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Geographic_information_system&oldid=311520260
8
Wikipedia contributors. (2009, 4. avg.). JavaBean.Wikipedia, The Free Encyclopedia. Dostopno na: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=JavaBean&oldid=306021293
9
Wikipedia contributors. (2009, 18. avg.). Plain Old Java Object. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Dostopno na: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Plain_Old_Java_Object&oldid=308689800
10
Wikipedia contributors. (2009, 18. avg.). Universal Transverse Mercator coordinate system. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Dostopno na: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Universal_Transverse_Mercator_coordinate_system&oldid=308610171
11
Wikipedia contributors. (2009, 18. avg.). Vincenty's formulae. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Dostopno na: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Vincenty%27s_formulae&oldid=310022063
12
(2006, 28. dec.). Address Data Model. ESRI. Dostopno na: http://support.esri.com/index.cfm?fa=downloads.dataModels.filteredGateway&dmid=32
13
(2009). Bing Maps for Enterprise from Microsoft - Integrated Mapping, Imaging, Search and Location Web Service.Microsoft Corporation. Dostopno na: http://www.microsoft.com/maps/
14
(2009). FreeGIS Database. Dostopno na: http://www.freegis.org/database/?cat=0
15
(2009). Geodesics on the Ellipsoid. Dostopno na: http://charles.karney.info/geographic/geodesic.html
16
(2009). Google Latitude. Google. Dostopno na: http://www.google.com/mobile/products/latitude.html
17
(2009, 27. maj). Google Maps/Google Earth APIs Terms of Service. Google. Dostopno na: http://code.google.com/apis/maps/terms.html
18
(2009). Google Maps API Reference. Google. Dostopno na: http://code.google.com/apis/maps/documentation/reference.html Pogl. enum GGeoAddressAccuracy
19
(2009). GRS 1980 Authalic Sphere. EPSG Geodetic Parameter Registry. Dostopno na: http://www.epsg-registry.org/ EPSG: 7048
20
(2009). Lokus. Mobitel d.d. Dostopno na: http://www.mobitel.si/storitve/lokus.aspx
21
(2009, 30. maj). Most Popular Programming Languages.Tiwebb Ltd. Dostopno na: http://www.devtopics.com/most-popular-programming-languages/
22
(2008, 9. sept.). OpenGIS Location Services (OpenLS): Core Services. Open Geospatial Consortium Inc. Dostopno na: http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=22122
23
(2009). The IoC container. SpringSource. Dostopno na: http://static.springsource.org/spring/docs/2.5.x/reference/beans.html Pogl. 3.3.1
24
(2009). Using PostGIS. Dostopno na: http://postgis.refractions.net/documentation/manual-1.3/ch04.html
25
(2009). Web Search Help: Features: Query suggestions. Google. Dostopno na: http://www.google.com/support/websearch/bin/answer.py?hl=en&answer=106230

Zahvala Kazalo Seznam uporabljenih kratic in simbolov 1 Povzetek 2 Abstract 3 Uvod 4 Opis problema 5 Načrt sistema 6 Podatkovni model 7 Geokodiranje 8 Nasprotno geokodiranje 9 Usmerjanje 10 Izkušnje in nadaljnje delo 11 Sklep Dodatek A Navodila za uporabo sistema Literatura